Housing

Videos in other languages

English

A walkthrough of MyHousing Online Services. Go online to apply for housing assistance, view your accounts and application details, make secure payments and lodge non-urgent repairs anytime, anywhere, 24/7.

Watch videos in English

Arabic

جولة في خدمات MyHousing Online Services على الإنترنت. ادخل على الإنترنت لتقديم طلب الحصول على مساعدة الإسكان، شاهد حساباتك وتفاصيل الطلب، قدم مدفوعات آمنة وقدم طلب إصلاحات غير طارئة في أي وقت، من أي مكان، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

شاهد باللغة العربية

Farsi

خرید از خدمات آنلاین مای هاوسینگ. برای درخواست کمک مسکن، مشاهده حساب های و جزئیات درخواست تان، پرداختهای امن و تقاضای تعمیرات غیر فوری در هر زمان وهر جا، بطور شبانه روزی در طول هفته به خدمات آنلاین بروید.

به فارسی تماشا کنید

Simplified Chinese

MyHousing网上服务的简要介绍。7天24小时随时随地上网申请住房援助,查看你的账户和申请资料,安全付款,提交非紧急维修请求。

观看国语版视频

观看粤语版视频

Traditional Chinese

MyHousing網上服務的簡要介紹。7天24小時隨時隨地上網申請住房援助,查看你的賬戶和申請資料,安全付款,提交非緊急維修請求。

觀看國語版視頻

觀看粵語版視頻

Vietnamese

Hướng dẫn chi tiết trong việc sử dụng Các Dịch vụ MyHousing Trực tuyến. Lên mạng để nộp đơn xin hỗ trợ nhà ở, theo dõi tài khoản và thông tin chi tiết về đơn xin, thanh toán an toàn và nộp đơn xin sửa chữa không khẩn cấp bất kì lúc nào và ở bất kì nơi đâu suốt 24/7.

Xem bằng Tiếng Việt

www.facs.nsw.gov.au